Zber papiera

Dátum
19. januára 2018

V Základnej škole v Kráľovej pri Senci prebieha zber papiera ktorý potrvá do 1. februára 2018.

Výzva orezu drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok

Dátum
9. januára 2018

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve občanov.…

Odpis stavu vodomerov

Dátum
11. decembra 2017

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje, že od dnes t.j. od pondelka 11.12.2017 do stredy 13.12.2017 bude prebiehať odpočet vodomerov. Zamestnanci sa preukážu preukazom zamestnanca.

Krmešský advent 2017

Dátum
6. decembra 2017

Obec Kráľová pri Senci Vás pozýva  16.12.2017 o 16:30 na Krmešský advent 2017 Ktorý sa koná pri kaplnke Božského srdca v miestnej časti Krmeš Plagát k dispozícii TU.

Keď príde Mikuláš

Dátum
29. novembra 2017

Obec Kráľová pri Senci Vás pozýva v utorok 5.12.2017 o 16:30 pred Obecný úrad na akciu „Keď príde Mikuláš“   Plagát k dispozícii  TU.

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie OZ v KpS

Dátum
28. novembra 2017

Starosta obce Kráľová pri Senci Vás pozýva na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Pozvánka s programom k dispozícii TU.

Návrh na vyvlastnenie

Dátum
20. novembra 2017

Pilot club s.r.o. podal návrh na vyvlastnenie. Návrh k dispozícií TU.