Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Dátum
27. júna 2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“.
Podrobnejšie info v dokumente TU.