Zrušenie opatrení č.176/2017 a 218/2017 – RVPS Senec

Dátum
24. marca 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

ruší

Opatrenia č.176/2017 a 218/2017

vydané dňa 27.01.2017 02.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.

 Dokument o zrušení opatrení 176/2017  RVPS Senec k dispozícii TU
a dokument o zrušení opatrení 218/2017 RVPS Senec k dipozícii TU.