Zber papiera

Dátum
2. novembra 2017

V základnej škole v Kráľovej pri Senci prebieha zber papiera, ktorý sa uskutoční do 16. novembra 2017.