Zber orezov a haluzovín

Dátum
22. marca 2017

V utorok  28. a v stredu 29. marca bude vykonaný zber orezov a haluzovín v obci Kráľová pri Senci a Bodov.

Upozornenie: Vyvezené budú len zviazané malé balíky, kto má väčšie množstvo haluzovín si môže objednať vlečku na obecnom úrade, poprípade vyviesť sám na úložisko pri termálnom kúpalisku.
Po tomto termíne si už nevykladajte na verejné priestranstvo orezy ani hluzoviny, po tomto termíne si odvoz musí každý zabezpečiť sám.