Obecné Zastupiteľstvo

erb

Poslanci obecného zastupiteľstva zvolení v priamych voľbách
do orgánov samosprávy obce dňa 15. novembra 2014 :

Marian Bobrík
Prof. Mgr.  Miroslav Daniš, CSc.
Juraj Deák
Alojz Koiš
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Beáta Podolská
Ing. Katarína Smiešková
Dáša Tóthová
Mgr. Ľubomír Tuchscher

 

Komisie Obecného Zastupiteľstva
– finančná, právna a sociálnych vecí
– výstavby a dopravy
– životného prostredia
– kultúry, vzdelávania a športu

 

Predsedovia  komisií :
Finančná, právna a sociálnych vecí – Ing. Katarína Smiešková
Výstavby a dopravy – Juraj Deák
Životného prostredia – Mgr. Ľubomír Tuchscher
Kultúry vzdelávania a športu – Beáta Podolská

 

Členovia komisií:

Finančná, právna a sociálnych vecí
Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Alojz Koiš, Marian Bobrík, Dáša Tóthová

Výstavby a dopravy
Marian Bobrík, Mgr. Ľubomír Tuchscher

Životného prostredia
RNDr. Michal Konečný PhD., Marian Bobrík

Kultúry, vzdelávania a športu
Marian Bobrík, Prof. Mgr. Miroslav Daniš, Csc., Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný PhD.