Obecný Úrad

Dátum
28. januára 2016

Starosta
osoba JUDr. Šebok Dušan  telefon 0903 756 688 mailstarosta(@)kralovaprisenci.sk

Matrika
osoba Ing. Martina Stanislavová  telefon 02/2129 2210 mail matrika(@)kralovaprisenci.sk

Ekonóm
osoba Ing. Erika Petriková  telefon 02/2129 2211 mail ekonom(@)kralovaprisenci.sk

Dane a evidencia obyvateľov
osoba Jana Križková  telefon 02/2129 2213 mail dane(@)kralovaprisenci.sk

Obecný referent
osoba Peter Moravčík  telefon 02/2129 2210 mail urad(@)kralovaprisenci.sk

Kontrolór
osoba Ing. Martina Konečná mail kontrolor(@)kralovaprisenci.sk

Správa
osoba Ján Žemlička  telefon 0911 725 613

Obec Kráľová pri Senci
Sídlo: Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci
Zastúpenie: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce

IČO: 00 306 061
DIČ: 2021006713

Číslo účtu: 1225496857/0200
IBAN: SK39 0200 0000 0012 2549 6857