Výzva orezu drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok

Dátum
9. januára 2018

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s.
vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve občanov.

Komplet výzva vo formáte *.pdf k dispozícii TU.