Výberové konanie – Senec

Dátum
11. apríla 2017

Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej umeleckej školy, Fándlyho 20, Senec, s predpokladaným nástupom
1. júl 2017. Podrobnejšie informácie nájdete TU.