VI. ročník súťaže mladých hasičov o „pohár starostu obce Kráľová pri Senci“

Dátum
5. septembra 2017

Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová pri Senci Vás srdečne pozýva na VI. ročník súťaže Mladých hasičov o

 

            „POHÁR STAROSTU OBCE KRÁĽOVÁ PRI SENCI“

             Ktorý sa uskutoční 09.09.2017 o 10.00 hod v Kráľovej pri Senci – ihrisko ZŠ

 

Organizačné zabezpečenie:

     Prezentácia 09:30 – 10:00 hod

Súťažiť sa bude v požiarnom útoku z vodou a to za každého počasia. Jedna kategória / chlapci, dievčatá/ vek 8 – 15 rokov. Pripočítavajú sa výhodové body za vek.

Súťaží 8 členné družstvo. Štartovné sa neplatí!- pričom stravu zabezpečuje usporiadateľ.

Výstroj – športový odev, kryté ramená a kolená, športová obuv, prilba – nie Tretry!!!

Výzbroj – PPS 12 schváleného typu, 2 ks savice o priemere 110mm – 1,6 m, sací kôš bez úprav, 2 ks hadice B – 10m o priemere 75mm, 4 ks hadice C – 10m o priemere 52 mm, rozdeľovač, kľúče na spojky, a 2 ks prúdnica C.

Vykonanie požiarneho útoku– Súťaží sa podľa pravidiel Celoštátnej hry Plameň. Základňa je o rozmere 2×2 m. Úprava terénu tráva, koberce. Čas na prípravu pre jedno HD je 5 min.

Stroj môže byť naštartovaný. Náradie uložené na základni nesmie byť pred štartom spojené. Sací kôš musí byť pred ponorením aj po naskrutkovaný, Tak isto sacie vedenie. Na terče strieka len príslušný prúd. Víťazom sa stáva HD, ktoré dosiahne najnižší čas. V prípade rovnosti je pokus opakovaný.

Svoju účasť prosím potvrďte  na t.č. 0903366931 – Gašparová Viera najneskôr do 4.9.2017

Pokus neplatný –  ak je pridaný plyn pred ponorením koša do vodného zdroja, ak kôš a sacie vedenie nie je spojené, prešľap na nástrekovej čiare, ak HD nedodrží čas na prípravu, ak PPS 12 nie je zavodnená do 60 sekúnd, nezavodnenie čerpadla za pomoci vývevy.

 

 

 

                                              Tešíme sa na Vašu účasť!

 

    JUDr. Dušan Šebok                                                                  Lucia Čaplová

    Starosta obce                                                                             Predseda DHZ

Plagát k dispozícii TU.