Úrady a inštitúcie

Dátum
15. novembra 2017

Organizácie v obci

Základná škola Kráľová pri Senci
https://zskralovaprisenci.edupage.org/

Materská škola Kráľová pri Senci
https://www.materskaskola-kralova.sk/

Zdravotné stredisko – Kráľová pri Senci 327

Všeobecný lekár pre dospelých
http://www.vitacare.sk/

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – MUDr. Jozef Valkár
Tel.: +421 2 45 901 491
Mobil: 0905 277 599
Ordinačné hodiny
Pondelok 07:30 – 12:00   (od 11:00 do 12:00 návštevy)
Utorok 07:30 – 11:30        (od 10:00 do 11:30 poradňa)
Streda 14:00 – 16:00        (prvá streda v mesiaci sa neordinuje)
Štvrtok 07:30 – 11:30       (od 10:30 do 11:30 poradňa)
Piatok 14:00 – 17:00        (od 16:00 do 17:00 návštevy)

Gynekologická ambulancia
http://www.barigroup.sk/index.php/kontakt/kralova-pri-senci

Zubná ambulancia – MUDr. Ján Zvolenský
Telefón: 02 / 459 017 61
Ordinačné hodiny
Pondelok 11:30 17:00
Utorok 08:00 14:00
Streda 08:00 14:00
Štvrtok 11:30 17:00
Piatok 08:00 14:00

Knižnica
Otváracie hodiny
Pondelok 15:00 18:00
Piatok 15:00 18:00

Organizácie v okrese

Okresný úrad
https://www.minv.sk/?okresny-urad-senec

Daňový úrad
https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_8073a4b5-4460-a249-b941-2f842f37e551

Sociálna poisťovňa
http://www.socpoist.sk/kontakty–xly/48023s?prm1=107

Zdravotné poisťovne
Všeobecná zdravotná poisťovňa
https://www.vszp.sk/kontaktne-miesta/bratislavsky-kraj/senec.html
Dôvera
https://www.dovera.sk/pobocky/35/senec
UNION
https://www.union.sk/app/kontakt/up/kraj/Bratislavsky.html

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=530792

2%
http://kralovaprisenci.sk/2-pre-kralovu/