Verejné obstarávanie 2017

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci - 5. kolo

19.06.2017 Stiahnúť

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri Senci.

18.04.2017 Stiahnúť

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci - 4. kolo

10.03.2017 Stiahnúť

Obchodná verejná súťaž

02.01.2017 Stiahnúť

Verejné obstarávanie 2016

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci

01.07.2016 Stiahnúť

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Králová pri Senci

02.03.2016 Stiahnúť

Návrh Kúpnej zmluvy k VOS na predaj pozemku z 12.02.2016

12.02.2016 Stiahnúť

VOS na predaj pozemku vo vlast. Obce Kráľová pri Senci

12.02.2016 Stiahnúť

Verejné obstáravanie - Prístavba základnej školy Kráľova pri Senci

28.01.2016 Stiahnúť

Verejné obstarávanie 2015

Verejná obchodná súťaž - Predaj pozemku 1354-43 vo vlastníctve Obce Kraľová pri Senci

23.09.2015 Stiahnúť

Výzva - Projetktová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti materskej školy

31.07.2015 Stiahnúť

Výzva - Modulová prístavba základnej školy v Kráľovej pri Senci (spodná stavba)

30.06.2015 Stiahnúť

Oznámenie o koncesii - AE Group s.r.o.

20.05.2015 Stiahnúť