Verejné obstarávanie 2017

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri Senci.

Stiahnúť

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci - 4. kolo

Stiahnúť

Obchodná verejná súťaž

Stiahnúť

Verejné obstarávanie 2016

Výzva na predloženie cenovej ponuky - konvektomat

Stiahnúť

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci

Stiahnúť

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Králová pri Senci

Stiahnúť

Návrh Kúpnej zmluvy k VOS na predaj pozemku z 12.02.2016

Stiahnúť

VOS na predaj pozemku vo vlast. Obce Kráľová pri Senci

Stiahnúť

Verejné obstáravanie - Prístavba základnej školy Kráľova pri Senci

Stiahnúť

Verejné obstarávanie 2015

Verejná obchodná súťaž - Predaj pozemku 1354-43 vo vlastníctve Obce Kraľová pri Senci

Stiahnúť

Výzva - Projetktová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti materskej školy

Stiahnúť

Výzva - Modulová prístavba základnej školy v Kráľovej pri Senci (spodná stavba)

Stiahnúť

Oznámenie o koncesii - AE Group s.r.o.

Stiahnúť