Verejné obstarávanie 2017

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci - 5. kolo

Stiahnúť

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri Senci.

Stiahnúť

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci - 4. kolo

Stiahnúť

Obchodná verejná súťaž

Stiahnúť

Verejné obstarávanie 2016

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci

Stiahnúť

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Králová pri Senci

Stiahnúť

Návrh Kúpnej zmluvy k VOS na predaj pozemku z 12.02.2016

Stiahnúť

VOS na predaj pozemku vo vlast. Obce Kráľová pri Senci

Stiahnúť

Verejné obstáravanie - Prístavba základnej školy Kráľova pri Senci

Stiahnúť

Verejné obstarávanie 2015

Verejná obchodná súťaž - Predaj pozemku 1354-43 vo vlastníctve Obce Kraľová pri Senci

Stiahnúť

Výzva - Projetktová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti materskej školy

Stiahnúť

Výzva - Modulová prístavba základnej školy v Kráľovej pri Senci (spodná stavba)

Stiahnúť

Oznámenie o koncesii - AE Group s.r.o.

Stiahnúť