Zmluvy 2017

Dodatok č. 1 k zmluve E-RAN Slovakia spol. s r.o.

12.10.2017 Stiahnúť

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu_Redacted

09.10.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme služobného bytu - Daniela Haladajová

04.10.2017 Stiahnúť

Nájomná zmluva na prenájom výučbu anglického - Tony Pearce

02.10.2017 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Kráľovský termál

14.09.2017 Stiahnúť

Zmluva - Jack Jack, s.r.o._Redacted

11.09.2017 Stiahnúť

Zmluva č. 123679 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

04.09.2017 Stiahnúť

Zmluva o dielo - VF Project & Marketing s.r.o.

28.08.2017 Stiahnúť

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozemnke č. 1100_2017_D

10.08.2017 Stiahnúť

Zmluva o termínovanom úvere č.742_2017_UZ

10.08.2017 Stiahnúť

Zmluva o umeleckom výkone - ĽH paprčkovci, združenie

02.08.2017 Stiahnúť

Zmluva OW.-MUSIC

01.08.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie - BSK

12.07.2017 Stiahnúť

Zmluva o dielo E-RAN Slovakia spol. s r.o.

06.07.2017 Stiahnúť

Zmluva o dielo - VF Project & Marketing

03.07.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie.

29.06.2017 Stiahnúť

Zmuva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

29.06.2017 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - innology Slovensko, s.r.o.

23.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPRESS s.r.o.

20.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia - RadioLAN, spol.s r.o.

19.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 - Detská organizácia FÉNIX, o.z.

13.06.2017 Stiahnúť

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Z201714294_Z 12.4.2017 - AGROSERVIS spol. s.r.o.

13.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci - Boni Fructi, spol. s r.o.

13.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti - firma BENMEDIKA, s.r.o.

12.06.2017 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9408642851 - ZSE Energetika_Redacted

30.05.2017 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energetika

30.05.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnuí dotácie z prostriedkov DPO SR - Dobrovoľná požiarna ochrana

29.05.2017 Stiahnúť

Zmlluva o poskytovaní služieb - kosenie a zimná údržba - IHCC, s.r.o.

04.05.2017 Stiahnúť

Zmluva o tanečnom programe - eXj-production, s.r.o.

25.04.2017 Stiahnúť

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 17K225 - Doxx - stravné lístky, spol.s.r.o.,

18.04.2017 Stiahnúť

Kúpna zmluva č Z201714294_Z - Agroservis

12.04.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme služobného bytu - MUDr. Katarína Ninisová

03.04.2017 Stiahnúť

Zmluva o kontrolnej činnosti - ENERCOM s.r.o.

23.03.2017 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

08.03.2017 Stiahnúť

Zmuva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

02.03.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu v roku 2017 - Slovenský Červený Kríž spolok BA

17.02.2017 Stiahnúť

Grant decision for an Action - Europe for Citizens

14.02.2017 Stiahnúť

Zmluva o nájme pozemku - Mgr. Erik Višňovský

10.02.2017 Stiahnúť

Zmluva o vyhotovení diela - ÚPn s.r.o.

10.02.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu v roku 2017 - Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

03.02.2017 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb - Mgr. Ing. Katarína Šašková

03.02.2017 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb - Slovak Telekom_2

02.02.2017 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb - Slovak Telekom_1

02.02.2017 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb - Slovak Telekom

02.02.2017 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Prof. Mgr. Miroslav Daniš

25.01.2017 Stiahnúť

Delimitačný protokol - Základná škola Kráľová pri Senci

15.01.2017 Stiahnúť

VZN 2017

4_2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ

17.07.2017 Stiahnúť

3_2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

17.07.2017 Stiahnúť

22017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS

20.04.2017 Stiahnúť

Verejné obstarávanie 2017

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci - 5. kolo

19.06.2017 Stiahnúť

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri Senci.

18.04.2017 Stiahnúť

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci - 4. kolo

10.03.2017 Stiahnúť

Obchodná verejná súťaž

02.01.2017 Stiahnúť

Uznesenia 2017

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 7.9.2017

11.09.2017 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 13.7.2017

14.07.2017 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 8.6.2017

12.06.2017 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 19.4.2017

21.04.2017 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 2.3.2017

06.03.2017 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 25.1.2017

30.01.2017 Stiahnúť

Program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri Senci 2015 - 2022

21.03.2016 Stiahnúť

Objednávky 2017

Objednávka č. 66 - Tomáš Salay FIF

14.11.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 65 - SAROUTE,s.r.o.

09.11.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 64 - Roka Milan, s.r.o.

06.11.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 63 - Ing. Arch. Jitka Míčová

23.10.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 62 - TranzEl, s.r.o.

23.10.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 61 - AGROSERVIS, s.r.o.

20.10.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 60 - ABW, s.r.o.

11.10.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 59 - 2U, s.r.o

20.09.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 58 - Viera Puterová - FLÓRA

07.09.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 57 - Ladislav Lovászek

06.09.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 56 - Victory sport, s.r.o.

04.09.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 55 -Matej Balga

30.08.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 54 - EKOTOALETY, s.r.o.

23.08.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 53 - ALINEA, s.r.o.

03.08.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 52 - HEART Production, s.r.o.

03.08.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 51 - Veco-Mont, s.r.o.

02.08.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 50 - Veco-Mont, s.r.o.

02.08.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 49 - Holiday Village, s.r.o.

02.08.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 48 - Zsolt Végh-PROFITENT

02.08.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 47 - Austria Beton Werk

24.07.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 46 - BINS s.r.o.

21.07.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 44 - Róka Milan

17.07.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 43 - Róka Milan

17.07.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 45 - Roka Milan

17.07.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 42 - Hevi Dubi, s.r.o.

13.07.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 41 - Ornamento, s.r.o.

11.07.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 40 - STAVREM PLUS,s.r.o.

10.07.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 39 - AGROMA-SERVIS, s.r.o.

03.07.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 38 - Ján Sloboda - GASTROSERVIS

22.06.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 37 - Ján Sloboda - GASTROSERVIS

21.06.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 36 - Ing.arch. Igor Križko

16.06.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 35 - S.O.M.M. Martin Kubovčák

07.06.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 34 - GASTRO TRADE SLOBODA, s.r.o.

06.06.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 33 - PEGAS EU, s.r.o.

06.06.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 31 - Marián Hruška - TU SOM

24.05.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 32 - Milan Roka

24.05.2017 Stiahnúť

objednávka č. 30 - Mgr. arch. Štefan Kollár

25.04.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 29 - BlueButterflyDesign s.r.o.

12.04.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 28 - Ing. Arch. Jitka Míčová

06.04.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 27 - Eurobeton plu,s.r.o.

30.03.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 26 - Ing.arch. Tomáš Šataník

29.03.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 25 - MEVA-SK, s.r.o.

27.03.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 24 - MIGEO, Ing. Marek Róka

20.03.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 23 - AVE Bratislava s.r.o.

15.03.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 22 - MOMENT GROUP, s.r.o

10.03.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 21 - Miroslav Koiš

10.03.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 20 - VF Project&Marketing, s.r.o

03.03.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 19 - VF Project&Marketing, s.r.o

03.03.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 18 - Ing. Ivan Petrik-LEVANDULA

17.02.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 17 - Milan Róka

14.02.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 91/2016 -ZRUŠENIE - Pavián záhradník, s.r.o.

14.02.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 16 - Ing. Arch. Jitka Míčová

07.02.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 15 - JD ROZHLASY SK,s.r.o

06.02.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 14 - KALIANT,s.r.o

01.02.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 13 - MIGEO, Ing. Marek Róka

01.02.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 12 - BINS s.r.o.

30.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 11 - Ing. Arch. Jitka Míčová

27.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 10 - Strihovský František

27.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č. 9 - Milan Zuberec

18.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č.8 - Ready For Call, spol. s r.o.

16.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č.7 - AUTOCAMBIO, s.r.o.

15.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č.6 - Monada film

11.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č.5 - Jozef Sedlárik-Sklenár

11.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č.4 - KALIANT,s.r.o

10.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č.3 - CanTechnology, s.r.o.

05.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č.2 - Autocambio, s.r.o

05.01.2017 Stiahnúť

Objednávka č.1 - Róka Milan

03.01.2017 Stiahnúť

Hospodárenie obce 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kráľová pri Senci na rok 2017

20.01.2017 Stiahnúť

návrh rozpočtu na roky 2017-2019 Výdaje

10.12.2016 Stiahnúť

návrh rozpočtu na roky 2017-2019 PRÍJMY

10.12.2016 Stiahnúť

Faktúry 2017

15.11.2017 Stiahnúť

zoznam prijatých faktúr 2017

11.04.2017 Stiahnúť

Zmluvy 2016

Zmluva o nájme služobného bytu - Ján Žemlička

29.12.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Peter Horváth (florbal)

14.11.2016 Stiahnúť

Zmluva č. 119849 08U03 - Enviromentálny fond

11.11.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Dagmar Staňková

11.11.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Daniel Gašpar (futbal)

01.11.2016 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s.

26.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum a miest a budúcej spolupráci - DEUS

17.10.2016 Stiahnúť

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Balík služieb - Slovak telekom a.s.

17.10.2016 Stiahnúť

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak telekom a.s.

17.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - YOGI športový klub, o.z.

17.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

17.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo č. Z201628648_Z - Prosol s.r.o.

07.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi - HUMANA People to People Slovakia o.z.

05.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Sport club Senec (hádzaná)

01.10.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Tony Pearce (anglický jazyk)

20.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie - Bratislavský samosprávny kraj

09.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Dobrovič Vladimír

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Martin Slezák (stolný tenis)

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Ivan Gräczer (futbal)

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Gratex, p. Polek (futbal)

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Irena Gábrišová

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Ing. Miroslav Gatiaľ (karate)

05.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - PhDr. Iveta Chovnčíková (anglický jazyk)

02.09.2016 Stiahnúť

Zmluva o tanečnom programe - eXj-production, s.r.o.

11.08.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva na dodávku športového vybavenia - Malunet, s.r.o.

10.08.2016 Stiahnúť

Zmluva o umeleckom výkone - ĽH Paprčkovci

04.08.2016 Stiahnúť

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015_000014-033 zo dňa 12.03.2015_Redigované

13.07.2016 Stiahnúť

Europe for Citizens Programme - Education, audiovusual and Culture Executive Agency

07.07.2016 Stiahnúť

Dodatok č.3 k zmluve o zriadeí spoločného obecného úradu

07.07.2016 Stiahnúť

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu v znení dodatkov 1-3

07.07.2016 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov - RECYKLOGROUP, a.s

30.06.2016 Stiahnúť

Dohoda o vyplňovacom práve - VÚB a.s.

10.06.2016 Stiahnúť

Zmluva o termínovanom úvere č. 505_2016_UZ

10.06.2016 Stiahnúť

Zmluva č. 113683 08U02 - Enviromentálny fond

03.06.2016 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Peter Gajdošík

01.06.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Mgr.Pavol Mazúr a MUDr.Gabriela Pavleová, PhD., MPH.

18.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o vystúpení - REC s.r.o.

16.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 - detská organizácia Fénix,o.z.

09.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní služieb - Egov Systems spol. s r.o.

09.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo č. 2016-05-001 - Róka Milan

05.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo č. 2016-05-002 - Róka Milan

05.05.2016 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Lucia Fabryová a Patrik Fábry

28.04.2016 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva - Boni fructi, spol. s.r.o.

21.04.2016 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Eduard Chalás

20.04.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo č. 92-2016 Publicita projektu Town Twinnig - VF project & Marketing s.r.o.

20.04.2016 Stiahnúť

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o.

20.04.2016 Stiahnúť

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - IMMO -FERRO TRADE s.r.o.

04.04.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Silvester Juriček s manželkou

14.03.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí grantu č. ZSE_016 - Nadácia Pontis

14.03.2016 Stiahnúť

Budúca dodávateľská zmluva - RECYKLOGROUP,a.s.

11.03.2016 Stiahnúť

Zmluva o prenájme predajného automatu - SoBe - servis s.r.o.

08.03.2016 Stiahnúť

Zmluva o výpožičke 282-001-20016 - MV SR

03.03.2016 Stiahnúť

Zmluva č. 76148 o poskytnutí dotácie - DPO SR

26.02.2016 Stiahnúť

Kúpna zmluva- Mgr. Jozef Baus s manželkou

22.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2016 - MŠK Kráľová pri Sneci

16.02.2016 Stiahnúť

Dopdatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Profi Group3 s.r.o.

11.02.2016 Stiahnúť

Dodatok č.1 k zámennej zmluve - Prokešová Ľudmila

09.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2015 - Slovenský Červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

08.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2016 - Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

08.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2016 - Dobrovoľný hasičský zbor

08.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o dielo - IMMO-FERRO TRADE, s.r.o.

03.02.2016 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p._Redigované

01.02.2016 Stiahnúť

Zmluva - Mgr. Ing. Kataína Šašková

15.01.2016 Stiahnúť

VZN 2016

Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ

12.12.2016 Stiahnúť

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj

12.12.2016 Stiahnúť

22016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

25.11.2016 Stiahnúť

12016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa

13.06.2016 Stiahnúť

Verejné obstarávanie 2016

VOS na predaj pozemku k.ú. Senec vo vlastníctve Obce Kráľová pri Senci

01.07.2016 Stiahnúť

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Králová pri Senci

02.03.2016 Stiahnúť

Návrh Kúpnej zmluvy k VOS na predaj pozemku z 12.02.2016

12.02.2016 Stiahnúť

VOS na predaj pozemku vo vlast. Obce Kráľová pri Senci

12.02.2016 Stiahnúť

Verejné obstáravanie - Prístavba základnej školy Kráľova pri Senci

28.01.2016 Stiahnúť

Uznesenia 2016

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 7.12.2016

12.12.2016 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.11.2016

16.11.2016 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 7.9.2016

12.09.2016 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 8.6.2016

10.06.2016 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 11.5.2016

16.05.2016 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 2.3.2016

04.03.2016 Stiahnúť

Objednávky 2016

Objednávka č. 95 - DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o.

05.12.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 94 - Jozef Sedlárik

05.12.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 92 - Austria Beton Werk

28.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 91 - Pavián Zahradník

28.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 90 - LEDMA, s.r.o.

18.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 89 - Adrián Brinza

18.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 88 - Pro Dom Servis, s.r.o.

15.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 87 - BINS, s.r.o.

08.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 86 - VF projekt&Marketing, s.r.o.

08.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 85 - MOMENT GROUP, s.r.o

08.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 84 - František Nemec STAVREM,s.r.o.

07.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 83 - SERMAN PLUS, s.r.o.

03.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 82 - AUTOCAMBIO, s.r.o.

02.11.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 81 - Marek Pohlodko - MAPOSTAV

27.10.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 80 - Kornel Šuplata

24.10.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 79 - Strihovský František

21.10.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 78 - Pesmenpol, s.r.o.

19.10.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 77 - SPARKS, s.r.o.

18.10.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 76 - ZLOMEK SK, s.r.o.

12.10.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 75 - Robert Matejka ROBERTO

12.10.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 74 - ROKA Milan

04.10.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 73 - BINS, s.r.o.

26.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 72 - Stavrem Plus, s.r.o.

26.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 71 - Monada-print, s.r.o.

26.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 70 - Miroslav Koiš

22.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 69 - Moment group, s.ro.

21.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 68- TERAsport-Muller, s.r.o.

20.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 67 - Moment group, s.ro.

12.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 66 - PP Solutions, s.r.o.

09.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 65 - Trnavský dvor

08.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 64 - DomDekor

08.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 63 - Ing arch. Jitka Míčová

07.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 62 - Zoltán Kupkovič

07.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 61 - Ekotoalety,s.r.o.

06.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 60 - GST Consulting,s.r.o.

06.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 59 - ROKA Milan

05.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 58 - Dopravná záchranná služba, s.r.o.

05.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 57 - KOTEX, s.r.o.

02.09.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 56 - GST Consulting,s.r.o.

31.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 55 - AQUASECO, s.r.o

17.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 54 - ENERCOM, s.r.o

17.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 53 - Monada-print,s.r.o.

10.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 52 - HEART Production, s.r.o.

10.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 51 - ROKA Milan,s.r.o.

03.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 50 - Viera Puterová-FLORA

02.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 49 - Miriam Králová

02.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 48 - ĽH Paprčkovci

02.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 47 - eXj-production, s.r.o.

02.08.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 46 - VF Project&Marketing, s.r.o.

22.07.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 45 - Ing. Radek Kňura

22.07.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 44 - Ambrelo, o.z.

22.07.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 43 - LIBEA, s.r.o.

22.07.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 42 - PEGAS EU, spol. s.r.o.

14.07.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 41 - VECO-Mont, s.r.o.

13.07.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 40 - Bugi, s.r.o.

13.07.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 39 - M PRO, s.r.o.

06.07.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 38 - Doxx - stravné lístky, spol. s.r.o.

04.07.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 37 - DEKORUM, s.r.o.

15.06.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 36 - Výskumný ústav pôdoznalectva

14.06.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 35 - Ing arch. Jitka Míčová

13.06.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 34 - TERAsport-Muller, s.r.o.

10.06.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 33 - Správa cestovného ruchu

02.06.2016 Stiahnúť

Objednávka č.32 - Ing. Ľuboš Koša

31.05.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 31 - BINS s.r.o

12.05.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 30 - Ing. Ivan Petrik - Levandula

10.05.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 29 - DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o.

03.05.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 28 - M PRO, s.r.o

28.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 27 - BENS, s.r.o.

26.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 26 - Ing. Daniel Križan -BONN

22.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 25 - Victory sport s.r.o.

20.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 24 - PAVIAN ZAHRADNÍK-Ivan Pavučok

19.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 23 - SLOVTRADING s.r.o

12.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 22 - František Strihovský

11.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 21 - Ing Ľuboš Koša

11.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 20 - Róka Milan

11.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 19 - Reklama Boka s.r.o.

01.04.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 18 - DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o.

29.03.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 17 - Ing. Sylvia Piffková

21.03.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 16 - Pilecký Slovensko s.r.o.

21.03.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 15 - ENERCOM, s.r.o

21.03.2016 Stiahnúť

Objednávka č.14 - ROKA Milan,s.r.o.

14.03.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 13 - ABW, s.r.o.

14.03.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 12 - Javor, s.r.o.

07.03.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 11 - HASHO s.r.o.

04.03.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 10 - HASHO s.r.o.

23.02.2016 Stiahnúť

Objednávka č.9 - M PRO s.r.o.

10.02.2016 Stiahnúť

Objednávka č.8 - Dynava s.r.o.

05.02.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 7 - Milan Zuberec

02.02.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 6 - Westech.s.r.o

26.01.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 5 - SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o.

22.01.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 4 - Herič, s.r.o

20.01.2016 Stiahnúť

Objednávka č 3 - Moger-Ondrej Gergel

15.01.2016 Stiahnúť

Dodatok č. 2 k obj. č. 16_2015 - M PRO s.r.o.

13.01.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 2 - DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o.

08.01.2016 Stiahnúť

Objednávka č. 1 - VPP, a.s.

07.01.2016 Stiahnúť

Hospodárenie obce 2016

Stanovisko HK k Záverečnému účtu 2016

09.06.2017 Stiahnúť

Záverečný účet obce za rok 2016

09.06.2017 Stiahnúť

Rozpočet na roky 2016 až 2018 výdavková časť

31.05.2016 Stiahnúť

Rozpočet na roky 2016 až 2018 schválené

31.05.2016 Stiahnúť

Rozpočet na roky 2016 až 2018 príjmová časť

31.05.2016 Stiahnúť

Faktúry 2016

zoznam prijatých faktúr 2016

06.05.2016 Stiahnúť

Zmluvy 2015

Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - Mgr. Štefan Kadlec

28.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Advokátska kancelária JUDr. Juraj Hatvány

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - IVPO a.s.

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Guladn partners s.r.o.

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - BESTland s.r.o

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Jozef Sedlárik

22.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Stanislav s.r.o.

21.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - dedovizeň o.z

18.12.2015 Stiahnúť

Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná

17.12.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce roku 2015

16.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - dedovizeň o.z

15.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Herič s.r.o.

11.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - DH Finance

09.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Michal Čapla

09.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Onkologický ústav sv. Alžbety

09.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

09.12.2015 Stiahnúť

Darovacia Zmluva - Cavallo

07.12.2015 Stiahnúť

Zmluva - Katarína Šašková

04.12.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva - Tomdus

04.12.2015 Stiahnúť

Zámenná zmluva - Ľudmila Prokešová

03.12.2015 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Stroj pre komunálne práce

01.12.2015 Stiahnúť

Zmluva o termínovanom úvere č.1332/2015/UZ

23.11.2015 Stiahnúť

Dodatok č. 1 k objednávke č16.15 M Pro s.r.o.

23.11.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - SE Predaj, s.r.o.

23.10.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 - Miestna organizácia jednoty dôchodcov

12.10.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - Viera Pearce SPACE MANIA

04.10.2015 Stiahnúť

Zmluva o výpožičke - JUDr. Dušan Šebok

30.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o zriadení vecných bremien _1 - Západoslovenská distribučná

28.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Benestra

22.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPress, s.r.o._2

06.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Ivan Gräczer

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - Ing. Miroslav Gatial

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Irena Gábrišová

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - GRATEX p. Polek

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Atila Razgyel

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Peter Terneny

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Rastislav Terneny

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Martin Slezák

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Libor Mach

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - PhDr. Iveta Chovančíková

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Daniel Gašpar

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - Yogi športový klub

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - Viera Pearce

01.09.2015 Stiahnúť

Zmluva o dielo - M PRO s.r.o.

26.08.2015 Stiahnúť

Dohoda o úhrade ceny zemného plynu - SPP - distribúcia

25.08.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie - Bratislavský samosprávny kraj

24.08.2015 Stiahnúť

Dodatok č.1 k zámennej zmluve - Štefan Klučka

28.07.2015 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPress, s.r.o._1

28.07.2015 Stiahnúť

Memorandum o vzájomnej spolupráci -Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu

15.07.2015 Stiahnúť

Zmluva o dielo Projekt Town Twinning - VF Projekt & Marketing

14.07.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Slovakia, s.r.o.

08.07.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - SP legale

06.07.2015 Stiahnúť

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Balito s.r.o.

30.06.2015 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - RWE

30.06.2015 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Lunapark Pavel Gajarský

25.06.2015 Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPress, s.r.o.

24.06.2015 Stiahnúť

Zámenná zmluva - Štefan Klučka

16.06.2015 Stiahnúť

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice - Sloboda zvierat

15.06.2015 Stiahnúť

Koncesná zmluva o zabezpeč. prevádzky,modern. a údrž. verejného osvetlenia obce - SE predaj

10.06.2015 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Lunapark Ján Valášek

03.06.2015 Stiahnúť

Výpoveď zmluvy - Slovak Telekom

31.05.2015 Stiahnúť

Výpoveď zmluvy - Slovak Telekom

31.05.2015 Stiahnúť

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Boni Fructi,s.r.o.

04.05.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku - ZSE

29.04.2015 Stiahnúť

Zmluva o prenájme - DREAM AIR Agentúra

29.04.2015 Stiahnúť

Mandátna zmluva - AE group s.r.o.

29.04.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Katarína Šašková

24.04.2015 Stiahnúť

Zmluva o zabezpečení výkonu prevádzky verejného vodovodu - BVS, a.s.

24.04.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - Balito s.r.o

21.04.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní technickej služby k EZS - Kozmér Peter ELKOM

27.03.2015 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Nemec František (2)

17.03.2015 Stiahnúť

Kúpna zmluva - Nemec František (1)

17.03.2015 Stiahnúť

Zmluva o dielo - Pro Implement

27.02.2015 Stiahnúť

zmluva o výpožičke - MVSR

19.02.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - VITACARE s.r.o.

04.02.2015 Stiahnúť

Nájomná zmluva - poľovnícke združenie

02.02.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní servisu - Javor s.r.o.

31.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovní servisu - Martin Kubovčák -S.O.M.M.

31.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny -ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Dodatok ponuka E.Výhoda2014 - ZSE

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telekom

22.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

20.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

19.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

19.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

19.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o buudúcej zmluve - Západoslovenská distribučná

19.01.2015 Stiahnúť

Darovacia zmluva MVSR

19.01.2015 Stiahnúť

Dotatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telekom

16.01.2015 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -Telekom

16.01.2015 Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telekom

16.01.2015 Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom

16.01.2015 Stiahnúť

Rámcová dohoda -Mivasoft

07.01.2015 Stiahnúť

VZN 2015

102015 VZN dodatok k VZN o umiestňovaní a vylepovaní volebných plagátov

17.03.2016 Stiahnúť

92015 VZN o nakladaní s odpadom

17.03.2016 Stiahnúť

82015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce

17.03.2016 Stiahnúť

72015 VZN o dani z nehnuteľnosti, za psa a nevýherné automaty od 1.1.2016

17.03.2016 Stiahnúť

62015 VZN o ochrane drevín a podmienkych výrobu stromov

17.03.2016 Stiahnúť

52015 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby

17.03.2016 Stiahnúť

42015 VZN Požiarny poriadok obce

17.03.2016 Stiahnúť

32015 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

17.03.2016 Stiahnúť

22015 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ

17.03.2016 Stiahnúť

12015 VZN o rozpočtových pravidlách obce

17.03.2016 Stiahnúť

1_2014 VZN o podmienkach výrubu drevín

01.01.2015 Stiahnúť

1_2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ

01.01.2015 Stiahnúť

3_2012 VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

01.01.2015 Stiahnúť

1_2012 VZN o určení školkého obvodu Základnej školy Kráľová pri Senci

01.01.2015 Stiahnúť

1_2011 VZN o udeľovaní ocenení obce Kráľová pri Senci

01.01.2015 Stiahnúť

3_2011 VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

01.01.2015 Stiahnúť

4_2010 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

01.01.2015 Stiahnúť

3_2010 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Obce Kráľová pri Senci - zmeny a doplnky č. 1 2008

01.01.2015 Stiahnúť

Dodatok č. 2 k 1_2008 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

01.01.2015 Stiahnúť

Dodatok č. 1 k 1_2008 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

01.01.2015 Stiahnúť

2_2004 Poriadok pre pohrebiská obce Kráľová pri Senci

01.01.2015 Stiahnúť

1_2003 Rokovací poriadok OZ

01.01.2015 Stiahnúť

VZN 1/2010

27.02.2010 Stiahnúť

Verejné obstarávanie 2015

Verejná obchodná súťaž - Predaj pozemku 1354-43 vo vlastníctve Obce Kraľová pri Senci

23.09.2015 Stiahnúť

Výzva - Projetktová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti materskej školy

31.07.2015 Stiahnúť

Výzva - Modulová prístavba základnej školy v Kráľovej pri Senci (spodná stavba)

30.06.2015 Stiahnúť

Oznámenie o koncesii - AE Group s.r.o.

20.05.2015 Stiahnúť

Uznesenia 2015

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 29.12.2015

04.01.2016 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 2.12.2015

10.12.2015 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 29.10.2015

29.10.2015 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 9.9.2015

09.09.2015 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 27.07.2015

27.07.2015 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 23.06.2015

23.06.2015 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 27.05.2015

02.06.2015 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 25.3.2015

30.03.2015 Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 11.03.2015

16.03.2015 Stiahnúť

Objednávky 2015

Objednávka č. 58 - ShowPortal, s.r.o.

22.12.2015 Stiahnúť

Objednávka č. 57 - Agroma-Servis, s.r.o.

22.12.2015 Stiahnúť

Objednávka č. 56 - Igor Kmeťo-RIA a agentúra Bubamara

21.12.2015 Stiahnúť

Objednávka č. 55 - Ekotoalety s.r.o.

18.12.2015 Stiahnúť

Objednávka č. 54 - DOXX

03.12.2015 Stiahnúť

Objednávka č. 53 - Blachotrapez

06.11.2015 Stiahnúť

Objednávka č. 52 - Eduard Simondel

05.11.2015 Stiahnúť

Objednávka č. 51 - Vydavateľstvo CBS

19.10.2015 Stiahnúť

Objednávka č. 50 - ROKA

12.10.2015 Stiahnúť

Objednávka č. 49 - AUTO-IMPEX

07.10.2015 Stiahnúť

Objednávka č.47 - Ekotoalety

01.10.2015 Stiahnúť

Objednávka č.48 - Luboš Kosa

01.10.2015 Stiahnúť

Hospodárenie obce 2015

Záverečný účet obce za rok 2015

31.05.2016 Stiahnúť

Správa audítora k IUZ 2015

31.05.2016 Stiahnúť

Odborné stanovisko HK ZU 2015

07.01.2016 Stiahnúť

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 výdaje

07.01.2016 Stiahnúť

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 príjmy

07.01.2016 Stiahnúť

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 graf

07.01.2016 Stiahnúť

Záverečný účet obce za rok 2014

31.05.2015 Stiahnúť

Výročná správa KPS 2014

31.05.2015 Stiahnúť

Faktúry 2015

Zoznam prijatých faktúr 2015

04.01.2016 Stiahnúť

Územný plán obce

KralovaPriSenci-ZaD-UPN-2010-06-čistopis-titul

21.03.2016 Stiahnúť

KralovaPriSenci-ZaD-UPN-2010-06-čistopis-8

21.03.2016 Stiahnúť

KralovaPriSenci-ZaD-UPN-2010-06-čistopis-7

21.03.2016 Stiahnúť

KralovaPriSenci-ZaD-UPN-2010-06-čistopis-6

21.03.2016 Stiahnúť

KralovaPriSenci-ZaD-UPN-2010-06-čistopis-5

21.03.2016 Stiahnúť

KralovaPriSenci-ZaD-UPN-2010-06-čistopis-4

21.03.2016 Stiahnúť

KralovaPriSenci-ZaD-UPN-2010-06-čistopis-3

21.03.2016 Stiahnúť

KralovaPriSenci-ZaD-UPN-2010-06-čistopis-2

21.03.2016 Stiahnúť

KralovaPriSenci-ZaD-UPN-2010-06-čistopis-1

21.03.2016 Stiahnúť

2010-čistopis-ZaD-ÚPN-Kráľová-pri-Senci

21.03.2016 Stiahnúť

Projekty

11.09.2017 Stiahnúť

Reštaurovanie diela sochy sv Floriána

11.09.2017 Stiahnúť

Hospodárenie obce 2014

Záverečný účet obce za rok 2013

31.05.2016 Stiahnúť

Odborné stanovisko HK k ZU KPS 2014

07.01.2015 Stiahnúť