Stavebné tlačivá 2017

Tlačivo žiadosti o vydanie stanoviska k malému zdroju znečistenia ovzdušia ku kolaudácii

27.11.2017 Stiahnúť

Studňa - čisté tlačivo

23.06.2016 Stiahnúť

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

30.03.2016 Stiahnúť

Žiadosť o povolenie na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia

30.03.2016 Stiahnúť

Ohlásenie drobnej stavby

30.03.2016 Stiahnúť

Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby

01.03.2016 Stiahnúť

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

14.12.2015 Stiahnúť

Žiadosť o stavebné povolenie

06.11.2015 Stiahnúť