Ostatné tlačívá 2017

Žiadosť o povolenie zábavy

29.06.2017 Stiahnúť

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa

11.07.2016 Stiahnúť

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla

26.04.2016 Stiahnúť

Prihlasovací lístok z trvalého pobytu

31.03.2016 Stiahnúť

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

31.03.2016 Stiahnúť

Prehlásenie

31.03.2016 Stiahnúť

DP - príloha zníženie dane

31.03.2016 Stiahnúť

DP - príloha nevýherné hracie prístroje

31.03.2016 Stiahnúť

DP - príloha predajný automat

31.03.2016 Stiahnúť

DP - príloha pes

31.03.2016 Stiahnúť

DP - príloha byt

31.03.2016 Stiahnúť

DP - príloha stavba viacúčelová

31.03.2016 Stiahnúť

DP - príloha stavba 1 účelová

31.03.2016 Stiahnúť

DP - príloha pozemok

31.03.2016 Stiahnúť

DP k dani z nehnuteľnosti

31.03.2016 Stiahnúť

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

30.03.2016 Stiahnúť

Žiadosť o uzavretie manželstva

22.03.2016 Stiahnúť

SHR - Žiadosť o zrušenie

07.02.2016 Stiahnúť

SHR - Žiadosť o vydanie osvedčenia

07.02.2016 Stiahnúť

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla

12.12.2015 Stiahnúť