Skládka BIO odpadu

Dátum
30. mája 2017

Prevádzkové hodiny

 

Utorok          16:00 – 18:00

Štvrtok         15:00 – 18:00

Sobota          09:00 – 12:00