Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja

Dátum
27. decembra 2017

Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie správy vôd  a Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody zasiela obci Kráľová pri Senci na zaujatie stanoviska správu o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 -2020“. Vaše pripomienky môžete doručiť na Obecný úrad Kráľová pri Senci najneskôr do 15.1.2018.

Dokument vo formáte *.pdf k dispozícii TU.