Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dátum
14. novembra 2017

Z dôvodu havárie na stĺpe elektrického vedenia dnes t.j. 14.11.2017 nebude od 15:30 do cca 20:00 elektrická energia v lokalite od mosta pri ihrisku po Malý Krmeš a celý Malý Krmeš.