Pozvánka na 12. riadne zasadnutie OZ v KpS

Dátum
28. novembra 2017

Starosta obce Kráľová pri Senci Vás pozýva na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci.
Pozvánka s programom k dispozícii TU.