Pozvánka na 10. riadne zasadnutie OZ

Dátum
6. júna 2017

Starosta obce Kráľová pri Senci Vás pozýva na 10. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Pozvánka s programom k dispozícii  TU