Poslanci OZ

Dátum
15. novembra 2017

Marian Bobrík
Prof. Mgr.  Miroslav Daniš, CSc.
Juraj Deák
Alojz Koiš
RNDr. Michal Konečný, PhD.
Beáta Podolská
Ing. Katarína Smiešková
Dáša Tóthová
Mgr. Ľubomír Tuchscher