Zrušenie opatrení č.176/2017 a 218/2017 – RVPS Senec

Dátum
24. marca 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší Opatrenia č.176/2017 a 218/2017 vydané dňa 27.01.2017 02.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.  Dokument o zrušení opatrení 176/2017  RVPS Senec…

Obchodná Verejná súťaž – Predaj pozemku

Dátum
10. marca 2017

Obec Kráľová pri Senci vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž „Predaj pozemku parcela registra „E“, parc. č. 510, druh: orná pôda o výmere 12610 m² nachádzajúceho sa v katastrálnom území Senec, obec…

Vývoz biologického odpadu – Prevádzkové hodiny

Dátum
2. marca 2017

Prevádzkové hodiny zberného miesta pre bioodpad  na   kúpalisku :   UTOROK 13:00 ˗ 15:00 ŠTVRTOK 13:00 ˗ 16:00 SOBOTA 09:00 ˗ 12:00   V prípade nepriaznivého počasia bude zberný dvor mimo prevádzky.

Odsávka elektrickej energie

Dátum
14. februára 2017

Západoslovenská energetika oznamuje, že 15. februára 2017 od 8:30 do 14:30 bude v oblasti Krmeš odstávka elektrickej energie z dôvodu výmeny transformátora. Podrobnejšie informácie TU.

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Dátum
2. februára 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec   vydala veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a nariaďuje všetkým fyzickým a právnickým osobám , vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obci Kráľová pri Senci…

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Dátum
31. januára 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec vydala veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a nariaďuje všetkým právnickým a fyzickým osobám – vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obci Kráľová pri Senci a…

3. Dedinská zabíjačka

Dátum
27. januára 2017

Obec Kráľová pri Senci Vás pozýva v sobotu 11. februára 2017 od 10:00 na Sigotke 3. Dedinskú zabíjačku o 11:00 ukážka spracovania čerstvo zabitej ošípanej spojená s predajom čerstvého mäsa.…

Fašiangová zábava

Dátum

Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ v Kráľovej pri Senci Vás pozýva v sobotu 11. februára 2017 o 19:00 na FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU Ktorá sa koná v sále ELV Produkt (Elektrovod) Senec…

Odstávka vody

Dátum
11. januára 2017

Bratislavská Vodárenská Spoločnosť  a.s. oznamuje, že dnes bude v čase približne od 10:00 do odstránenia havarijného stavu opätovná  odstávka vody. Pred kaplnkou v Krmeši je pristavená cisterna s pitnou vodou . odstávka vody z dôvodu…

Porucha telefónnej linky

Dátum
4. januára 2017

Z technických príčin je telefónne číslo Obecného úradu v Kráľovej pri Senci 02/45901133 dočasne mimo prevádzky. V prípade potreby nás môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle 0905 607 270.