Vývoz Komunálneho odpadu

Dátum
16. augusta 2017

Vážení občania, spoločnosť  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.   sa Vám týmto ospravedlňuje za dnešný nezrealizovaný vývoz zberu zmesového komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v našej obci. Nakoľko prišlo k neočakávaným prevádzkovo – personálnym problémom, náhradný termín vývozu Vám bude oznámený…

Viac info

Zisťovacie konanie „Územný Plán obce Kráľová pri Senci“

Dátum
1. augusta 2017

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie vypísal zisťovacie konanie o posudzovaní strategickom dokumente „Územný plán obce Kráľová pri Senci  – Zmeny a doplnky č. 2/2017„.  Informácia o oznámení k dispozícii TU. Sprievodný list k dispozícii TU.  Oznámenie o…

Viac info