Nedajme ohňu šancu !

Dátum
13. júna 2017

Nedajme ohňu šancu !     Prešiel rok a žatva opäť klope na naše dvere. Počas obdobia žatevných prác, pozberovej úpravy a uskladňovania úrody upozorňujú hasiči na zvýšené riziko vzniku požiarov…

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie OZ

Dátum
6. júna 2017

Starosta obce Kráľová pri Senci Vás pozýva na 10. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva. Pozvánka s programom k dispozícii  TU

Skládka BIO odpadu

Dátum
30. mája 2017

Prevádzkové hodiny od 1.6. 2017 do 30.9.2017 (letná prevádzka)   Utorok          16:00 – 18:00 Štvrtok         15:00 – 18:00 Sobota          09:00 – 12:00

Rybárske preteky – výsledky

Dátum
29. mája 2017

    Kategória – MUŽI     Kategória – Mládež do 15 rokov     Kategória – ŽENY                     Poradie Meno…

Deň Kráľovksých Detí

Dátum
22. mája 2017

D.O. Fénix a Obec Kráľová pri Senci v spolupráci s MsČK a DHZ Kráľová pri Senci Vás pozývajú na Deň Kráľovských detí ktorý sa koná v piatok 2. júna 2017…

Majáles

Dátum

Obec Kráľová pri Senci v spolupráci s DHZ v Kráľovej pri Senci Vás pozývajú na Majáles ktorý sa koná dňa 27.mája na Sigotke  od 19:00 hod.   Plagát k dispozícii TU.

Rybárske preteky

Dátum

Obec Kráľová pri Senci Vás pozýva v sobotu 27. mája na Rybárske preteky   08:30 – 09:00 Registrácia 09:00 – 12:00 Preteky 12:00 Vyhodnotenie Štartovné nad 15 rokov – 5 €…

Deň Matiek

Dátum
27. apríla 2017

Obec Kráľová pri Senci v spolupráci s MŠ a ZŠ a detskou organizáciou FÉNIX o.z. Vás pozýva na deň matiek, ktorý sa koná v nedeľu 14. mája 2017 o 14:00…

Kráľovské trhy Burza – detského oblečenia

Dátum

Kráľovské trhy Burza detského oblečenia Kedy: 14.mája 2017 v nedeľu od 14 hod . Kde: pri štadióne Sigotka v Kráľovej pri Senci Príďte sa pochváliť svojimi výrobkami a v rámci…

Zber papiera

Dátum
6. apríla 2017

V Základnej škole v Kráľovej pri Senci prebieha zber papiera od štvrtka 6. apríla do piatka 21. apríla 2017.

Zrušenie opatrení č.176/2017 a 218/2017 – RVPS Senec

Dátum
24. marca 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec ruší Opatrenia č.176/2017 a 218/2017 vydané dňa 27.01.2017 02.02.2017 pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.  Dokument o zrušení opatrení 176/2017  RVPS Senec…

Obchodná Verejná súťaž – Predaj pozemku

Dátum
10. marca 2017

Obec Kráľová pri Senci vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž „Predaj pozemku parcela registra „E“, parc. č. 510, druh: orná pôda o výmere 12610 m² nachádzajúceho sa v katastrálnom území Senec, obec…