Vývoz Komunálneho odpadu

Dátum
16. augusta 2017

Vážení občania, spoločnosť  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.   sa Vám týmto ospravedlňuje za dnešný nezrealizovaný vývoz zberu zmesového komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v našej obci. Nakoľko prišlo k neočakávaným…

Zisťovacie konanie „Územný Plán obce Kráľová pri Senci“

Dátum
1. augusta 2017

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie vypísal zisťovacie konanie o posudzovaní strategickom dokumente „Územný plán obce Kráľová pri Senci  – Zmeny a doplnky č. 2/2017„.  Informácia o oznámení…

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Dátum

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II…

Význam triedenia odpadu

Dátum

Význam triedenia odpadu Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme ďalej zhodnocovať…

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Dátum
27. júna 2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“. Podrobnejšie info v dokumente TU.

Pošta – Zmena prevádzkových hodín

Dátum
19. júna 2017

Pobočka pošty v Kráľovej pri Senci oznamuje,   že od 19.6. do 30.6.2017 budú upravené prevádzkové hodiny nasledovne: Pondelok    8:00 – 11:00 Utorok         8:00 – 11:00…

Hodová Disco Zábava

Dátum
15. júna 2017

Obec Kráľová pri Senci Vás pozýva na hodovú disco zábavu, ktorá sa koná v sobotu 24.6.2017  od 19:00 – 03:00 na Sigotke. akciou Vás budú hudobne sprevádzať: DJ – TuSom…