Pozvánka na OZ 2.3.2016

Dátum
21. februára 2016

Vážený občania. Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného  zastupiteľstva ktoré sa koná v stredu   2.3.2016 o 18:00 v obecnom klube. Program:  1/ Otvorenie zasadnutia 2/ Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho…

Viac info

Obmedzená prevádzka na pošte

Dátum
18. februára 2016

Obecný úrad obdržal vyjadrenie od vedúcej Seneckej pošty a to v nasledovnom znení. VYJADRENIE: Vzhľadom nato, že sa nám vyskytla nepríjemná situácia na Pošte Kráľová pri Senci z dôvodu PN obidvoch doručovateliek, prosím občanov o strpenie a pochopenie. Keďže túto…

Viac info

2. Dedinská zabíjačka

Dátum
10. februára 2016

V sobotu 13.2. od 9.00 hod si príďte vychutnať zabíjačkovú atmosféru a pochutnať si na zabíjačkových špecialitách.    

Viac info

Prerušenie štrajku

Dátum
2. februára 2016

Vážení rodičia, milí žiaci, riaditeľstvo ZŠ  Kráľová pri Senci oznamuje, že dňom 2. 2. 2016 pedagogickí zamestnanci ZŠ Kráľová pri Senci prerušujú  neobmedzený štrajk. Prevádzka školy bude obnovená v plnom rozsahu od 3. 2. 2016 (streda). Riadne vyučovanie bude prebiehať podľa…

Viac info

Štrajk učiteľov

Dátum
27. januára 2016

Štrajk učiteľov – aktuálna situácia 27. 1. 2016 k 15,00 hod Vážení rodičia a priatelia školy, štrajk učiteľov na ZŠ Kráľová pri Senci POKRAČUJE zatiaľ do utorka 2. 2. 2016 vrátane.   Ďakujeme Vám za podporu, veľa pre nás znamená, že ste…

Viac info