Výzva na vykonanie celoplošnej deratizácie

Dátum
17. marca 2016

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dáva výzvu na celoplošnú jarnú deratizáciu obcí Bratislavského kraja v období      od 1. apríla do 15. mája 2016. Občania vykonajú deratizáciu na svojich pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj vo…

Viac info

2% pre Kráľovú

Dátum
15. marca 2016

Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová pri Senci Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby IČO: 00177474/0401 900 50  Kráľová pri Senci 591 Účet: SK2309000000000019196277 Jahôdka v Kráľovej pri Senci Občianske združenie IČO: 42353220 900 50  Kráľová pri Senci 560 Účet: SK7475000000004020626404 VČELA…

Viac info

Chcete sa pričiniť a mať krajšiu Kráľovú?

Dátum
3. marca 2016

  Poľovnícke združenie Kráľová pri Senci organizuje v sobotu  5.3.2016 brigádu na čistenie družstevnej cesty od odpadkov. Stretnutie je o 9.00 pri budove poľnohospodárskeho družstva. V sobotu 12.3.2016 sa uskutoční dobrovoľná brigáda – čistenie obce od odpadkov. Prosím občanov zúčastniť sa…

Viac info

informácia pre voliča.

Dátum

INFORMÁCIA PRE VOLIČA Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia…

Viac info