Návrh VZN

Dátum
31. októbra 2017

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj
k dispozícii TU.
6/2017 VZN o cintorínskych poplatkoch
k dispozícii TU.
7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
k dispozícii TU.