Kráľovský Termál a.s.

Dátum
13. decembra 2013

Kráľovský termál a.s.
Kráľová pri Senci 327
Kráľová pri Senci 900 50
Predstavenstvo

Predseda – JUDr. Dušan ŠEBOK predseda
Podpredseda – Ing. Juraj KMEC podpredseda
Člen – Prof. Mgr. Miroslav DANIŠ, CSc.

Dozorná rada

Predseda – JUDr. Juraj HATVANY

Členovia
Mgr. Martin KNUT
Ing. Katarína SMIEŠKOVÁ
Juraj DEÁK
Marian BOBRÍK