Komunálne Voľby 2010

Dátum
8. novembra 2010

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na

sobotu 27. novembra 2010.

Voľby do orgánov samosprávy Obce Kráľová pri Senci sa konajú

v zasadačke Obecného úradu od 7:00 do 20:00 hod.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Pre voľby starostu obce v Kráľovej pri Senci 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Kráľovej pri Senci podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 Meno a priezvisko, titul  vek  povolanie trvalý pobyt
 politická strana
1) Alojz Koiš  69  technik  Kráľová pri Senci 185  nezávislý

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Kráľovej pri Senci podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 Meno a priezvisko, titul  vek  povolanie trvalý pobyt
 politická strana
  1) Miroslav Daniš, Doc.Mgr.CSc  51  vysokoškolský učiteľ Kráľová pri Senci  587  SMER
  2) Juraj Deák  28  auto elektrikár Kráľová pri Senci  386  nezávislý
  3) Milan Galovič  51  technik Kráľová pri Senci  586  nezávislý
  4) Ivan Gräczer  38  podnikateľ Kráľová pri Senci  507  SMER
  5) Peter Guldan  42  živnostník Kráľová pri Senci  666  nezávislý
  6) Marta Haňová ml.,Bc  22  študentka Kráľová pri Senci  266  nezávislý
  7) Jozef Kašuba, MVDr.  62  veterinárny lekár Kráľová pri Senci  454  nezávislý
  8) Róbert Kiss  28  vodič Kráľová pri Senci  500  KSS
  9) Beáta Podolská  51  odborný referent Kráľová pri Senci  130  nezávislý
10) Milan Róka  57  podnikateľ Kráľová pri Senci  503  nezávislý
11) Martin Slávik  32  obchodný referent Kráľová pri Senci  155  SMER
12) Katarína Smiešková, Ing.  51  ekonómka Kráľová pri Senci  266  KDH
13) Dušan Šebok, Bc  40  podnikateľ Kráľová pri Senci  595  nezávislý

 

Výsledky komunálnych volieb 2010 v Kráľovej pri Senci

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov : 1359

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky : 490

 

Kandidát zvolený za starostu obce : Alojz Koiš

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
 Počet platných hlasov:
 Miroslav Daniš, Doc. Mgr. CSc.  333
 Jozef Kašuba, MVDr.  295
 Juraj Deák  272
 Milan Róka  264
 Katarína Smiešková, Ing.  254
 Milan Galovič  244
 Beáta Podolská  237
 Peter Guldan  215
 Dušan Šebok, Bc.  213
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
 Počet platných hlasov:
 Ivan Gräczer  201
 Martin Slávik  189
 Róbert Kiss  157
 Marta Haňová, Bc.  119
Prvé zasadnutie – novozvolené obecné zastupiteľstvo konané 15.12.2010. Predseda volebnej komisie vyhlásil výsledok komunálných volieb ktoré sa konali 27.novembra 2010 v obci Kráľová pri Senci. Novozvolený starosta a poslanci zložili predpísaný Ústavný Sľub.