Zber papiera

Dátum
19. januára 2018

V Základnej škole v Kráľovej pri Senci prebieha zber papiera ktorý potrvá do 1. februára 2018.

Výzva orezu drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok

Dátum
9. januára 2018

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve občanov.…