Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Dátum
27. júna 2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“. Podrobnejšie info v dokumente TU.

Skládka BIO odpadu

Dátum
30. mája 2017

Prevádzkové hodiny od 1.6. 2017 do 30.9.2017 (letná prevádzka)   Utorok          16:00 – 18:00 Štvrtok         15:00 – 18:00 Sobota          09:00 – 12:00

Kráľovské trhy Burza – detského oblečenia

Dátum
27. apríla 2017

Kráľovské trhy Burza detského oblečenia Kedy: 14.mája 2017 v nedeľu od 14 hod . Kde: pri štadióne Sigotka v Kráľovej pri Senci Príďte sa pochváliť svojimi výrobkami a v rámci…

Zber papiera

Dátum
6. apríla 2017

V Základnej škole v Kráľovej pri Senci prebieha zber papiera od štvrtka 6. apríla do piatka 21. apríla 2017.

Obchodná Verejná súťaž – Predaj pozemku

Dátum
10. marca 2017

Obec Kráľová pri Senci vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž „Predaj pozemku parcela registra „E“, parc. č. 510, druh: orná pôda o výmere 12610 m² nachádzajúceho sa v katastrálnom území Senec, obec…

Vývoz biologického odpadu – Prevádzkové hodiny

Dátum
2. marca 2017

Prevádzkové hodiny zberného miesta pre bioodpad  na   kúpalisku :   UTOROK 13:00 ˗ 15:00 ŠTVRTOK 13:00 ˗ 16:00 SOBOTA 09:00 ˗ 12:00   V prípade nepriaznivého počasia bude zberný dvor mimo prevádzky.

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Dátum
2. februára 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec   vydala veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a nariaďuje všetkým fyzickým a právnickým osobám , vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obci Kráľová pri Senci…

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Dátum
31. januára 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec vydala veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat a nariaďuje všetkým právnickým a fyzickým osobám – vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obci Kráľová pri Senci a…