Zber papiera

Dátum
19. januára 2018

V Základnej škole v Kráľovej pri Senci prebieha zber papiera ktorý potrvá do 1. februára 2018.

Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja

Dátum
27. decembra 2017

Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie správy vôd  a Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody zasiela obci Kráľová pri Senci na zaujatie stanoviska…

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie OZ v KpS

Dátum
28. novembra 2017

Starosta obce Kráľová pri Senci Vás pozýva na 12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Pozvánka s programom k dispozícii TU.

Návrh na vyvlastnenie

Dátum
20. novembra 2017

Pilot club s.r.o. podal návrh na vyvlastnenie. Návrh k dispozícií TU.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dátum
14. novembra 2017

Z dôvodu havárie na stĺpe elektrického vedenia dnes t.j. 14.11.2017 nebude od 15:30 do cca 20:00 elektrická energia v lokalite od mosta pri ihrisku po Malý Krmeš a celý Malý…

Návrh VZN

Dátum
31. októbra 2017

5/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj k dispozícii TU. 6/2017 VZN o cintorínskych poplatkoch k dispozícii TU. 7/2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady…

Preventívna celoplošná deratizácia – jeseň 2017

Dátum
26. septembra 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva   – fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby,    – fyzické osoby – občania. na výkon jesennej deratizácie na území všetkých obcí BSK. Výzva…

XXX. ročník hasičskej súťaže Kráľovský pohár

Dátum
14. septembra 2017

Dobrovoľný hasičský zbor v Kráľovej pri Senci Vás pozýva 23.9.2017  o 13:00 hod. na ihrisku pri Základnej škole v Kráľovej pri Senci na XXX. ročník hasičskej súťaže o Kráľovský pohár…