Zber papiera

Dátum
19. januára 2018

V Základnej škole v Kráľovej pri Senci prebieha zber papiera ktorý potrvá do 1. februára 2018.

Skládka BIO odpadu

Dátum
30. mája 2017

Prevádzkové hodiny   Utorok          16:00 – 18:00 Štvrtok         15:00 – 18:00 Sobota          09:00 – 12:00