Dotazník komunitného plánu sociálnych služieb

Dátum
1. februára 2018

Vážení spoluobčania,

obec Kráľova pri Senci pripravuje na roky 2018 – 2022 dokument s názvom komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb vo Vašej obci.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Kráľová pri Senci.

 
Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kráľová pri Senci k dispozícii TU.