Stavebné povolenie

Dátum

Stavebné povolenie stavby „stavebné úpravy bytového domu č.540 v zlúčenom konaní. Dokument k dispozícii TU.

Viac info

Futbalový turnaj o pohár prezidenta

Dátum
18. augusta 2017

V sobotu 2. Septembra od 9:00 sa na Sigotke uskutoční futbalový turnaj o pohár prezidenta MŠK Kráľová pri Senci. Viac info na facebookovej stránke MŠK. Plagát k dispozícii TU.

Viac info

Súťaž vo varení gulášu

Dátum
16. augusta 2017

Miestny výbor MŠK v Kráľovej pri Senci Vás pozýva v sobotu 26.augusta 2017 o 14:00 hod. na Sigotku, kde sa uskutoční súťaž vo varení gulášu. Program: Súťaž vo varení Gulášu.  12:00 predaj cigánskej pečienky  14:00…

Viac info

Vývoz Komunálneho odpadu

Dátum

Vážení občania, spoločnosť  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.   sa Vám týmto ospravedlňuje za dnešný nezrealizovaný vývoz zberu zmesového komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek v našej obci. Nakoľko prišlo k neočakávaným prevádzkovo – personálnym problémom, náhradný…

Viac info