Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Dátum
20. marca 2017

Základná škola v Kráľovej pri Senci

oznamuje rodičom, že

zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční            7. apríla 2017

od 14,00 hod. do 19,00 hod.

v budove školy na prízemí.

           Rodič príde na zápis aj s dieťaťom a predloží:

  • rodný list dieťaťa,
  • občiansky preukaz rodiča,
  • uhradí 7 € na pracovné zošity do 1. roč.

 

                                                            Mgr. Darina Deáková

                                                              riaditeľka školy    

 

plagát k dispozícii TU.