2% pre Kráľovú

Dátum
15. marca 2016

Dobrovoľný hasičský zbor Kráľová pri Senci
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 00177474/0401
900 50  Kráľová pri Senci 591
Účet: SK2309000000000019196277

Jahôdka v Kráľovej pri Senci
Občianske združenie
IČO: 42353220
900 50  Kráľová pri Senci 560
Účet: SK7475000000004020626404

VČELA v Kráľovej pri Senci
Občianske združenie
IČO: 42137888
900 50  Kráľová pri Senci 326
Účet: SK9111110000001076720009

 

ďalšie zaregistrované na :
http://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie.aspx